...........................................................การรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ

ผ่าน www.ectreport.com ได้ดำเนินการครบตามที่กำหนดแล้ว

การนับคะแนนฯ  ทั้ง 400 เขต (ยกเว้นเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 จ.นครปฐม ที่งดลงคะแนนเนื่องจากประสบวาตภัย) ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ขณะนี้ สนง.กกต. ได้เผยแพร่ รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างเป็นทางการ บนเว็บไซต์ official.ectreport.com แล้วเป็นที่เรียบร้อย